Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, mars 02, 2007

Alliansen skriver kvinnohistoria!

Alliansen skriver kvinnohistoria med förslaget om skattereduktion på hushållsnära tjänster. Det tas inte upp i DN och inte heller i SvD, men jag anser att det är ett avgörande steg för jämställdheten i Sverige som togs av Maud Olofsson och Anders Borg när de igår presenterade nyordningen. Det är länge sedan det hände något så avgörande för kvinnors jämställdhet inom arbete och ekonomi.

1846: tillåts att arbeta inom hantverk och handel
1853: får kvinnor rätt att undervisa i de mindre folkskolorna
1859: får kvinnor rätt att inneha vissa lägre lärartjänster och statstjänster
1864: får ogifta kvinnor samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet
1910: får kvinnor rätt att inneha kommunala poster
1918: får kvinnor bli lektorer/rektorer vid allmänna läroverk
1923: likställer Behörighetslagen man och kvinna när det gäller rätt att inneha statliga tjänster, med undantag för tjänster som kan kräva utövande av våld, samt präst- och domartjänster
1958: får kvinnor rätt att bli präster; men enligt en sammvetsklausul kan biskop inte tvingas prästviga en kvinna
1983: Alla yrken öppnas för kvinnor - även inom försvaret
2007: Skattereduktion på hushållsnära tjänster. Innebär att hushållsarbete (som hjälp med städning, tvätt och strykning av kläder, lämning och hämtning av barn och vårdhjälp till sjuka äldre personer) för första gången i historien jämställs byggnadsarbete (som reparationer, om- och tillbyggnad).
Äntligen har de yrken som kvinnor är verksamma inom, jämställts med de yrken som män är verksamma inom. Det faktum att alliansregeringen uppgraderar de arbetsuppgifter som kvinnor utför och som är så viktiga för människors livskvalitet, ser jag som ytterligare ett tecken på att ett paradigmskifte pågår. Redan vid tiden före valet 1998 kunde jag notera vissa tecken på att den sedan länge rådande materialismen utmanades av ett immaterialistiskt tänkande. Utifrån den omvärldsanalysen skrev jag då en artikel på ämnet som publicerades i Dagens Industri.

Nu tycks vi ta ett tydligt steg i den riktningen. Trenden styrks dessutom av valrörelsens utgång. Det var knappast kronor och ören i den egna plånboken som avgjorde valet till alliansens fördel. Det verkar vara andra värden som börjar få värde...

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home