Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

måndag, augusti 28, 2006

Valfrihet för familjer

Folkpartiet har nu bestämt sig för att medverka till att avskaffa förbudet mot kommunala vårdnadsbidrag.

Grattis mina vänner, moderaterna Jan-Erik Einarsson och Carina Zachau, i Örkelljunga som just nu håller på att arbeta fram ett sådant förslag för sin kommun.

Folkpartiet menar dock att det inte får ha en sådan omfattning att det begränsar arbetskraftsutbudet och skapar ”kvinnofällor”. Begreppet kvinnofälla har jag svårt att förstå. Som det är idag är kombinationen familj, barn, karriär och dåligt betald tjänst i offentlig sektor min definition på kvinnofälla! Den leder ofelbart till utmattningsdepression och är förmodligen en viktig förklaring till de senaste årens höga sjukskrivningstal.

Dessutom har jag inte förstått varför bebisen måste umgås med sin pappa just mellan sju och fyra eller åtta till fem. Vad är det för fel med övriga tider på dygnet?

Ser fram emot Alliansens förslag till ny familjepolitik för framtiden; till skillnad från gällande som tagits fram utifrån rasbiolisk "vetenskap" av Alva Myrdal på 1930-talet och dominerat sedan 1971.