Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, juli 31, 2007

Arbetarbarn vs akademikerbarn

Caterina Franceschi, vid Handelshögskolan i Göteborg har studerat ett stort antal ersättningsfall som behandlats i den statligt styrda Trafikskadenämnden och riktar hård kritik mot Trafikskadenämnden för kränkande särbehandling av trafikskadade barn på DN Debatt. Enligt hennes studie kan barn från arbetarhem som skadas i trafiken få upp till 100 000 kr lägre årligt skadestånd än barn från akademikerhem.

Orsaken är att Trafikskadenämnden bedömer ersättningen efter den sociala miljö som barnet växer upp i och gör en beräkning av ersättningen för framtida inkomstbortfall utifrån barnets egna framtidsutsikter.

Denna bedömning utgår som jag ser det från ett antal gamla fördomar. Det första och mest uppenbara är att socialdemokraternas hegemoni fortfarande är förhärskande och att man därför utgår från att arbetarbarn blir arbetare och att de har en lägre lön än akademikerbarn och akademiker. Denna stipulation är inte längre giltig och bör därför undantas i denna typ av spekulationer.

Det framtida inkomstbortfallet ska beräknas utifrån barnets förutsättningar och val i livet. Här kommer nästa missuppfattning utifrån den socialdemokratiska ideologin. En akademisk utbildning leder per automatik till högre lön än ett arbetaredito. Så är ju inte fallet. I sossarnas Sverige har en chaufför eller en svetsare betydligt högre lön än en bibliotikarie eller arbetsterapeut. Och då har de ändå en flerårig högskoleutbildning med studielån om minst 200 000 kronor bakom sig samt en livslång "straffskatt" om ett tiotusentals bekattade kronor per år.

TSN har vägt in barnets sociala närmiljö vid beräkningen av ersättning för framtida inkomstbortfall. Akademikerbarn får mer i ersättning än arbetarbarn. Dessa så kallade fall benämns barn med karriäreffekt. För denna typ av barn blir ersättningen cirka 100 000 kronor högre. Skadeståndet brukar också karriärhöjas.

Att i dagsläget diskriminera ungdomar med familjebakgrund i arbetarhem är fullständigt idiotiskt. Såvida man inte utgår från den socialdemokratiska ideologin. I det fallet ter tanken sig fullt naturlig. Ingen har förmågan att förringa arbetarbarns förmåga som arbetarna själva.

Det är de enda föräldrarna som inte har viljan och förmågan att föra fram sina barns talanger och förmågor. Och det syndromet beror på samma ideologiska utgångspunkter som byggde SAP, IOGT, Unga Örnar och ABF.

Det så kallade arbetarpartiet socialdemokraterna har under de senaste hundra åren inte lyckats med uppgiften att likställa värdet på arbetarbarn och akademikerbarn inom ramen för de lagar som TSN har att arbeta efter. Det är en uppgift för Beatrice Ask och alliansregeringen. Dessutom hoppas jag att alliansregeringen, med sin klokskap, förmår att förmedla det som sossarna, vänstern och miljöpartiet hittills ständigt misslyckats med: nämnligen att alla människor är lika!

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Havsbaden bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , , ,