Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, mars 21, 2007

Carl Bildt, Kuba och revolutionsromantiker

De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Kuba har från att vara kyliga gått över till diplomatisk kris rapporterar Ekot ikväll.

Den diplomatiska krisen kallas i Aftonbladets nätupplaga för "vilt bråk."
– När vi framförde synpunkten att respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna på Kuba är bristande, föranledde det ett furiöst utbrott från den kubanske ambassadören om Sveriges blod, kolonialism och imperialism och vikingar och förtryck och det ena med det fjärde. Vi har sagt att det är ett oacceptabelt språkbruk, så får det inte vara, sade Carl Bildt.
Något mer nyanserad är SvD som i sin bevakning rapporterar om det allvarliga skeendet att svensk diplomatpost har öppnats av kubanerna och att den kubanske ambassadören har uppkallats till UD. Det är ungefär på samma nivå som DN rapporterar nyheten. om än något mer nyanserat; eller ska man kanske säga diplomatiskt språkbruk?

Tack vare Carl Bildts blogg finns information att hämta direkt från källan. Han berättar om sitt tal i FN och om det kubanska utbrottet.

Men på grund av sådana revolutionsromantiker som Mikael Wiehe är det inte konstigt att förväntningarna på Sverige grusas när Carl Bildt tar bladet ur munnen. Jag tog i ett inlägg nyligen upp det faktum att Mikael Wiehe ansåg att "revolutionen är en önskvärd självklarhet" och att Kuba är bäst på mänskliga rättigheter i centralamerika. Och att USA är en förtryckarnation utan respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Och Olof Lavesson (m), riksdagsledamot i kulturutskottet skrev i Kvällsposten en debattartikel om kommunismens brott. "Regeringen har gett Forum för levande historia i uppdrag att även belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten. Precis som när det gäller nazismen ska en omfattande informationsinsats göras gällande kommunismens svarta historia. För detta ändamål har också särskilda medel avsatts i budgeten".

"Att behovet av upplysning är stort bevisas av den naiva syn på de kommunistiska diktaturerna som kommer till uttryck, inte bara vid Mikael Wiehes konserter, utan även när man ser nya ungdomsgenerationers små eller obefintliga kunskaper om kommunismens svarta historia. Med sådana kunskapssatsningar kan man förhoppningsvis nå framtida generationer. I Mikael Wiehes fall är det uppenbarligen för sent".

Hoppas det är okej med dig Olof att jag citerar ett relativt långt stycke ur din artikel, men jag tycker det är synd att formulera om den ursprungliga texten.

...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen bör öppnas för genomfartstrafik!

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home