Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

fredag, augusti 11, 2006

Svensk myndighet bryter mot grundlagen!

Sverige framställs ofta som unikt eftersom myndigheterna är självständiga enheter. Men den så kallade sanningen är väl knappast längre med verkligheten överensstämmande. Personligen skulle jag gärna se ett forskningsuppdrag utifrån frågeställningen: Är Sveriges myndigheter självständiga enheter?

Generaldirektören för Ams Bo Bylund, med genuin arbetarrörelsebakgrund och sambo med minister Berit Andnor, tillsattes av Göran Perssons regering i relativt god tid före valrörelsen där arbete förväntades bli den avgörande frågan. Bara det är tillräckligt för misstanken om grundlagens krav på skicklighet och förtjänst har sin tyngdpunkt på förtjänst. Och förtjänst i detta fallet tycks vara detsamma som nepotism. Alternativt att skicklighet definieras som att göra ett gott parti.

Idag kommer så nyheten att Riksrevisionens rapport med skarp kritik mot hur arbetsförmedlingarna fungerar är hemligstämplad! Rapporten ligger hos Ams och borde vara offentlig enligt grundlagen, men Ams har gjort en felaktig diarieföring av handlingen och vägrar därför lämna ut den.

Enligt Ekot gör Ams bedömningen att riksrevisionens önskemål går före tryckfrihetsförordningen! Thomas Wengholm, som är jurist på Ams, håller i en intervju med om att rapporten borde vara offentlig enligt grundlagen, men väljer ändå att hemligstämpla den.

Riksrevisionens rapport är kritisk och menar att Ams är för dåliga på att få folk i arbete. Och det framgår i ett brev från Ams till Riksrevisionen, som uppenbart diarieförts enligt lag. Enligt Ekot är brevet hållet i en mycket ilsken ton.

Sanningen är illa hörd! Och den vill sambon och resten av regeringen förståeligt nog inte ha spridd i slutet på en viktig valrörelse! Synd att jag inte gifte mig med statsministern...