Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, mars 12, 2008

Problemet med de många händerna

En häftig rubrik i NST/HD idag är 60 miljoner av kommunens pengar bortspekulerade. Jag undrade vad det var för tidningsanka, eftersom det inte är 1 april ännu. Men rubrikens påstående visade sig ha en skrämmande sann verklighetsbakgrund.

EFG investmentbank har förmedlat amerikanska kommunobligationer och till följd av den pågående ränte- och finanskrisen i USA kommer en tvångsförsäljning att äga rum. Helsingborgs stad är en av kommunerna som har investerat i obligationerna med förhoppning om god avkastning. För en vecka sedan fick dock EFG:s kunder besked om att en tvångsförsäljning skulle äga rum som en följd av den pågående amerikanska ränte- och finanskrisen. I NST/HD meddelar:
Helsingborgs stad har förlorat nästan 60 miljoner kronor på finansmarknaden i USA. I måndags tvångsförsåldes amerikanska kommunobligationer till en bråkdel av investeringen.
Problemet är att obligationerna inte var kapitalgaranterade. Och det innebär att man riskerar att förlora det insatta kapitalet, i detta fall 60 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Men här kommer problemet med de många händerna in. Eva-Marianne Nilsson, koncernekonom i Helsingborgs stad är ansvarig idag, men affären gjordes innan hon anställdes. Den tjänsteman som gjorde affären 2004 hävdar att han inte visste om att pengarna inte var kapitalgaranterade. Men enligt Kommuninvest VD Tomas Werngren, som varit i kontakt med investmentbanken för att höra hur tydligt företaget varit med att berätta om riskerna säger:
Det står i prospektet att man kan förlora de här pengarna helt och hållet. De har dessutom använt en särskild förbindelse där man har fått skriva under att man förstår att man kan förlora mer än 50 procent av värdet, säger han.
Tidningen avslutar artikeln med ytterligare en komplikation: Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Danielsson kunde inte nås för en kommentar under gårdagen.

60 miljoner av helsingborgsbornas skattepengar har spelats bort, men ingen verkar vara ansvarig. Att de handlat lagvidrigt är dock fullständigt uppenbart. Enligt kommunallagens 8 kapitel 2 § ska:
Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Det är väl knappast fallet här.

Enligt Svenska Dagbladet kommer finansinspektionen att granska affärerna.

Frågan är bara vem som står upp och tar på sig ansvaret. Personligen funderar jag på var revisionen är?

Etiketter: , , ,