Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

måndag, februari 25, 2008

Försörjningsstöd är ingen försäkringslösning

Mp föreslår att a-kassan ska bli obligatorisk och ingå i en ny statlig myndighet tillsammans med sjukförsäkring och försörjningsstöd.

Riksdagsledamoten Gunvor G Ericson (mp) säger till DN:
En grundtanke är att människor inte ska bollas mellan olika myndigheter, det ska finnas en dörr in.
Det är en god och bra tanke. Att göra a-kassan till obligatorisk och låta denna ingå i samma myndighet tycker jag är en utmärkt idé. Jag har själv funderat på den lösningen eftersom det per definition är en motsägelse mellan obligatorisk försäkring och fackföreningarnas a-kassa.

Med mp:s förslag försvinner detta samtidigt som det går att göra försäkringen till ett obligatorium utan att inskränka på föreningsfriheten. Men när de utvidgar det till att även gälla försörjningsstödet skickar det helt felaktiga signaler.

Försörjningsstödet är ingen försäkring och ska inte användas till försörjning mer än i yttersta nödfall. När alla andra möjligheter är uttömda är det den sista utposten i samhällets skyddsnät. Konsekvensen av att lägga in även försörjningsstödet i en myndighet för försäkringar blir troligen att ytterligare någon typ av försörjningsstöd B kommer att behövas.

Det är skillnad på försäkring och på bidrag - och det slarvas alldeles för mycket med de begreppen i svensk politik.

Anders Borg och Sven Otto Littorin få väl diskutera sig samman kring ett förslag. Men som jag ser det torde miljöpartiets förslag beträffande delen med obligatorisk a-kassa vara en möjlig utgångspunkt till en kompromiss.

Klart är att jag inte vill tvångsanslutas till en a-kassa om den fortsätter att ligga under fackföreningen. Jag förbehåller mig rätten att omfattas av grundlagens föreningsfrihet.

Etiketter: , , ,