Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

onsdag, februari 07, 2007

Kommunala bolag, upphandling och revision

Igår var jag på den andra utbildningsdagen för förtroendevalda i Ängelholms kommun. Första punkten ägnades åt revisionens roll och uppgifter och intern kontroll. Mycket intressant av den auktoriserade revisorn Sven Rosén från Öhrlings, med dagsaktuella exempel från lokaltidningen HD/NST.

Kommunens bolag har uppenbarligen svårt för att anpassa sig till att de 2002 fick ägardirektiv (sic!). Det har resulterat att kommunens revisorer Agneta Hagert (m) och Tommy Lindh (s) numera har ett underlag för revision av bolagen. Men bolagen har tydligen haft för vana att leva sitt eget liv och verkat vara en kommunalt finansierad lekstuga för vissa män. Nu har de svårt att förstå varför revisorerna reagerat på att Ängelhomshems vd slutit ett avtal om simundervisning för mellan 70 och 120 000 kronor.

Revisorerna menar att ärendet är av principiell beskaffenhet och därmed borde ägaren (kommunfullmäktige) hörts. Dessutom riktas kritik mot avsaknaden av upphandling:
När det handlar om sådana summor så skulle man först ha gjort en upphandling och frågat de simklubbar som finns i kommunen, ansåg kommunens inköpschef Agneta Norman i HD/NST.
Bolagets styrelse håller givetvis inte alls med utan viftar med både armar och ben i sina tafatta försök att bortförklara och rättfärdiga sitt handlande.

Inköpschefen Agneta Normann höll i nästa punkt om offentlig upphandling. Vi fick veta allt om de lagar, regler och policies som gäller för all kommunal upphandling. Och det faktum att de flesta upphandlingar som sker inom kommunen inte utnyttjar den kompetens som finns. Detta trots att det tydligt anges att de ska konsultera beställarkompetensen samt översända samtliga upphandlingsdokument till ekonomikontoret. (I och för sig erkände hon att om det fungerat så som politikerna avsett och beslutat så hade de aldrig hunnit med). Men jag tycker att man borde använda de dyrköpta erfarenheterna och framgent se till att kommunen har tillräcklig beställarkompetens för att undvika fler felsteg. Ibland bedrar snålheten visheten, och i detta fallet tror jag att det är så.

Efter genomgången av vad som gäller för upphandling och den professionella revisorns konstaterande att samma lagar och principer som gäller för en kommunal förvaltning gäller för kommunala bolag, framstår det helt klart att Ängelholmshem vida överträtt sina befogenheter.

Stort tack till kommunchef Lena Tebring för en fantastiskt instrumentell utbildning. Även om jag knappast kommer ihåg allt har jag i alla fall lärt mig vem jag kan fråga om jag inte hittar svaret i "De förtroendevaldas bibel".

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home