Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

tisdag, mars 14, 2006

Dubbelarbete & dubbelbestraffning

Aktuellt i Politiken skriver i sin Internetupplagan om valrörelsens första jämställdhetsdebatt på Stockholms universitet. Jämställdhetsminister Jens Orback inledde debatten med att slå fast (konstigt att sossarna alltid slår fast allting, förresten) den generella välfärdspolitiken är en viktig grund för jämställdhet.

- Vi måste titta på vad som gjort skillnad.; en utbyggd äldreomsorg, barnomsorg och föräldraförsäkring. Det är reformer som gjort det möjligt för både kvinnor och män att kombinera arbete och familj.

Jens Orback, du kan nog inte ens kan drömma om vilken enorm skillnad din politik gjort för oss kvinnor. Den klassiska socialistiska kampen mellan produktion och reproduktion ligger till grund för regeringens s k jämställdhetspolitik. Dagens kvinnor får delta i produktion i vissa branscher på männens villkor. Förutsättningen är att vi underkastar oss det manliga sättet att se på relationen mellan produktion och reproduktion.

Den stora skillnaden för kvinnor är att vi idag utnyttjas av män indirekt via det politiska systemet, mot tidigare direkt via mannen. För socialdemokrater är det per definition bättre, men för mig som kvinna gör det ingen skillnad. En annan skillnad är att vi har fått rösträtt. Men genom bidrag till barn och hem, köper socialdemokraterna röster – ungefär som med ris i Indien. Kvinnors arbete kan därför inte värderas lika högt som männens.

Härskartekniken dubbelbestraffning gäller samhällelig nivå. Den beskrivs som: Hur man än gör så blir det fel! Om vi väljer enbart lönearbete så ses det som fel och om vi väljer enbart barn och familj så ses det som fel och om vi försöker ta vårt ansvar på båda områdena så ses det också som fel.

Dubbelbestraffning på samhällsnivå kan vare en anledning till att Försäkringskassans ohälsotal är högre (49,8) för kvinnor, än för män (33,0). Dubbelt så många kvinnor som män är sjukskrivna på grund av reaktioner på stress. Jämställdhet? Ja, det tycker inte jag i alla fall.

1 Comments:

  • At tisdag, 14 mars, 2006, Blogger Marie said…

    Du har så rätt, Christina! Dubbelbestraffning är något som sker dagligdags, både medvetet och omedvetet av både män och kvinnor. Det är en flitigt använd härskarteknik, särskilt i den politiska världen, men också något som vi kvinnor får känna på under hela vårt yrkesverksamma liv fram tills barnen flyttat hemifrån. Jag hoppas att fler uppmärksammar detta fenomen och försöker sätta stopp för denna typ av dubbelbestraffning, som bara drabbar kvinnor och leder till fiktiv jämställdhet...

     

Skicka en kommentar

<< Home